عالیخانی، علینقی در دارایان

عالیخانی، علینقی در دارایان

مرحوم دکتر علینقی عالیخانی

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1307 در ابهر

سال و محل وفات: 4 تیر 1398 در آمریکا

تحصیلات:

کارشناسی: علوم سیاسی از دانشگاه تهران، 1329

کارشناسی ارشد: حقوق بین‌الملل عمومی از دانشگاه پاریس، 1332

دکتری: اقتصاد دولتی از دانشگاه پاریس


مشاغل:

تحلیل‌گر اقتصادی در سازمان اطلاعات و امنیت کشور، 1336

ادارهٔ امور غیر صنعتی شرکت نفت

مشاور اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

وزیر اقتصاد از بهمن 1341 تا مرداد 1348

رئیس دانشگاه تهران از 1348 تا 1350