سلطانی، پدرام در دارایان

سلطانی، پدرام در دارایان (23)

دکتر پدرام سلطانی

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 14 مهر 1348 در زاهدان

تحصیلات:

پزشکی ازدانشگاه تهران، 1374

MBA از دانشگاه منچستر

پنج شنبه, 29 اسفند 1398 ساعت 20:49

پدرام سلطانی: «نشانگریهای کرونا»

دوشنبه, 05 اسفند 1398 ساعت 17:13

پدرام سلطانی: «کورونا و اقتصاد کشور»

جمعه, 02 اسفند 1398 ساعت 16:40

پدرام سلطانی: ویروس کرونا

سه شنبه, 22 بهمن 1398 ساعت 08:01

پدرام سلطانی: رفتن، همیشه رفتن

شنبه, 23 آذر 1398 ساعت 07:34

پدرام سلطانی:ملت بی سر

شنبه, 20 مهر 1398 ساعت 06:00

پدرام سلطانی: "مشکل ما كدام است؟"

جمعه, 18 مرداد 1398 ساعت 17:40

پدرام سلطانی: سندروم جامعه موتوری

شنبه, 05 مرداد 1398 ساعت 01:17

پدرام سلطانی: "رفتگان و ماندگان"