جلالی نائینی، سید احمدرضا در دارایان

جلالی نائینی، سید احمدرضا در دارایان (10)

دکتر سید احمدرضا جلالی نائینی

 عضو هیئت علمی موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

 آدرس صفحه شخصی در آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1330

تحصیلات:

کارشناسی:اقتصاد از دانشگاه سانفرانسیسکو، 1353

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، 1354

و کارشناسی ارشد اداری از دانشگاه نیویورک، 1357

دکتری: مدیریت اقتصادی از دانشگاه کنت انگلستان، 1365 و فوق

دکترا از دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، 1368