جلالی، جلال الدین در دارایان

جلالی، جلال الدین در دارایان (8)

دکتر جلال الدین جلالی

 عضو هیئت علمی موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

 آدرس صفحه شخصی در آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی:اقتصاد ریاضی و اقتصادسنجی از دانشگاه LSE انگلستان

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه ساوتهمپتون انگلستان

دکتری: اقتصاد از دانشگاه پرینستون آمریکا