میرمعزی، سید حسین در دارایان

میرمعزی، سید حسین در دارایان (2)

 دکتر سید حسین میرمعزی

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی - گروه اقتصاد

آدرس صفحه شخصی در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1340 در تهران

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه مفید قم، 1372

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه مفید قم، 1376

دکتری: -

سطح چهار فقه و اصول، 1386