هادوی نیا، علی اصغر در دارایان

هادوی نیا، علی اصغر در دارایان (1)

 دکتر علی اصغر هادی نیا

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی - گروه اقتصاد

آدرس صفحه شخصی در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1341 در تهران

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1371

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه مفید قم، 1372

دکتری: اقتصاد اسلامی و اقتصاد بخش عمومی از دانشگاه مفید قم، 1391

سطح چهار: کلام اسلامی از مدیریت حوزه قم، 1382

 

چهارشنبه, 30 دی 1388 ساعت 00:00

علم اقتصاد مبتني بر ارگان عصبي