تشکینی، احمد در دارایان

تشکینی، احمد در دارایان (11)

دکتر احمد تشکینی

عضو هیأت علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

آدرس صفحه شخصی در موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1357 در همدان

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد:

دکتری: اقتصاد از دانشگاه تهران

 

جمعه, 18 اسفند 1396 ساعت 21:32

کتاب «سال 1395 صنعت، معدن و تجارت»

سه شنبه, 28 مهر 1394 ساعت 08:29

احمد تشکینی: تعدیل نرخ ارز با تورم