گرشاسبی، علیرضا در دارایان

گرشاسبی، علیرضا در دارایان (2)

دکتر علیرضا گرشاسبی

عضو هیأت علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

آدرس صفحه شخصی در موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

سایت شخصی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1363 در رامسر

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد: 

دکتری: اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی تهران