اشرف زاده، حمید رضا در دارایان

اشرف زاده، حمید رضا در دارایان

 

دکتر حمید رضا اشرف زاده

عضو هیأت علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

آدرس صفحه شخصی در موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1335 در شیراز

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد: 

دکتری: اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس تهران