فقیه نصیری، مرجان در دارایان

فقیه نصیری، مرجان در دارایان (1)

دکتر مرجان فقیه نصیری

عضو هیأت علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

آدرس صفحه شخصی در موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1345 در چالوس

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد:

دکتری: اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی تهران