عینیان، مجید در دارایان

عینیان، مجید در دارایان (4)

 دکتر مجید عینیان

کارشناسی ارشد پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی

آدرس صفحه شخصی در پژوهشکده پولی و بانکی

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف

کارشناسی ارشد: مهندسی سیستم های اقتصادی از

دانشگاه صنعتی شریف

دکتری: اقتصاد از دانشگاه صنعتی شریف