پاسبانی صومعه، ابوالفضل در دارایان

پاسبانی صومعه، ابوالفضل در دارایان (15)

دکتر ابوالفضل پاسبانی صومعه

عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی - گروه اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

آدرس صفحه شخصی در جهاد دانشگاهی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

        کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1377

        کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، 1382

        دکتری: اقتصاد بخش عمومی، اقتصاد توسعه و اقتصاد اسلامی از دانشگاه مفید

        قم، 1391

 

یکشنبه, 24 ارديبهشت 1396 ساعت 17:20

حمایت ۱۶۳ اقتصاددان از حسن روحانی

جمعه, 28 شهریور 1393 ساعت 11:58

آثار جانبي و اساس قاعده مسووليت

یکشنبه, 08 آبان 1390 ساعت 22:15

مصاحبه با دکتر تمدن