رضایی، مهدی در دارایان

رضایی، مهدی در دارایان (0)

مهدی رضایی

عضو هیأت علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

آدرس صفحه شخصی در موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1353 در تهران

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی

دکتری: