زمان زاده، حمید در دارایان

زمان زاده، حمید در دارایان

 دکتر حمید زمان زاده

عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی

آدرس صفحه شخصی در پژوهشکده پولی و بانکی

وبلاگ شخصی

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه تهران

دکتری: اقتصاد پولی و مالی از دانشگاه تهران