حسن زاده، علی در دارایان

حسن زاده، علی در دارایان (0)

 دکتر علی حسن زاده

عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی

آدرس صفحه شخصی در پژوهشکده پولی و بانکی

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی تهران

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی تهران

دکتری: اقتصاد از دانشگاه آزاد اسلامی