مجیدزاده، رضا در دارایان

مجیدزاده، رضا در دارایان

آقای رضا مجیدزاده

عضو اندیشگاه طرح هزاره

آدرس صفحه شخصی در اندیشگاه

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی تهران، 1381

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی تهران، 1384

دکتری: -