مصباحی مقدم، غلامرضا در دارایان

مصباحی مقدم، غلامرضا در دارایان

 حجت الاسلام مصباحی مقدم

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1330 در مشهد

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد: اقتصاد

سطوح عالی فقه و اصول

مسئولیتهای مهم:

نماینده مردم تهران در دوره نهم مجلس شوراي اسلامي

  نماینده مردم تهران در دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي

 نماینده مردم تهران در دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

 معاونت پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع)