رحیمی دانش، بیژن در دارایان

رحیمی دانش، بیژن در دارایان (13)

مرحوم بیژن رحیمی دانش

عضو سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی (سازمان برنامه و بودجه سابق)

آدرس صفحه شخصی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی

گزارشها در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

سال و محل وفات: تهران 5 اردیبهشت 1394

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد:

دکتری:

 

چهارشنبه, 16 مهر 1393 ساعت 14:19

رحیمی دانش: هر رئیس‌جمهور، یک برنامه