حسن تاش، غلامحسین در دارایان

حسن تاش، غلامحسین در دارایان

 غلامحسین حسن تاش

آدرس وبلاگ شخصی

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1337 در تهران

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1367

کارشناسی ارشد: اقتصاد انرژی از دانشگاه تهران، 1374

دکتری: -

مسئولیتهای مهم:

رئیس موسسه مطالعات بین المللی انرژی، 1376 تا 1381