هاشم خانی، میثم در دارایان

هاشم خانی، میثم در دارایان (30)

آقای میثم هاشم خانی

آدرس سایت شخصی

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد:

دکتری:

 

چهارشنبه, 28 آذر 1397 ساعت 13:18

میثم هاشمخانی: اکسیرِ اهداف سنجش‌پذیر

یکشنبه, 13 اسفند 1396 ساعت 17:05

میثم هاشم‌خانی: «تلنگر» یارانه‌ای

پنج شنبه, 24 تیر 1395 ساعت 21:13

میثم هاشم‌خانی: تلخند تورم ٩,٥ درصدی

شنبه, 18 ارديبهشت 1395 ساعت 19:07

سند راهبردی فقرزدایی مدرسه‌محور