قودجانی، اصلان در دارایان

قودجانی، اصلان در دارایان (10)

آقای اصلان قودجانی

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه  تهران

دکتری:

 

دوشنبه, 25 مرداد 1395 ساعت 12:33

کتاب اصلاح نظام بانکی اتحادیه اروپا

سه شنبه, 05 شهریور 1392 ساعت 20:59

کتاب «مقدمه ای بر اقتصاد نهادگرا» + PDF