مظاهری، طهماسب در دارایان

مظاهری، طهماسب در دارایان (66)

 دکتر طهماسب مظاهری

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1332

تحصیلات:

کارشناسی: عمران از دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد: عمران از دانشگاه تهران

دکتری: مدیریت مالی از دانشگاه تهران

مسئولیتهای مهم:

رئیس کل بانک مرکزی ایران از 1386 تا 1387

وزیر امور اقتصادی و دارایی از 1380 تا 1383

مشاور رئیس جمهور و دبیر ستاد اقتصادی دولت از 1376 تا 1380

قائم مقام مدیر عامل شرکت فولاد از 1373 تا 1376

دبیر کل بانک مرکزی ایران از 1370 تا 1373

رئیس بنباد جانبازارن و مستضعفان انقلاب اسلامی 1364 تا 1370

قائم مقام سازمان برنامه و بودجه از 1360 تا 1364

 

یکشنبه, 29 ارديبهشت 1398 ساعت 20:29

طهماسب مظاهری: تنها ره رهایی

شنبه, 01 ارديبهشت 1397 ساعت 20:28

طهماسب مظاهری: عبور از تله رانتی

چهارشنبه, 19 آبان 1395 ساعت 18:58

طهماسب مظاهری: تاسیس بانک جدید لازم نیست

چهارشنبه, 29 ارديبهشت 1395 ساعت 09:51

طهماسب مظاهری: موانع نامرئی رونق مسکن

شنبه, 13 تیر 1394 ساعت 15:12

طهماسب مظاهری: سیاست بدون برنده

یکشنبه, 25 آبان 1393 ساعت 09:35

مظاهری: برنامه‌ریزی انعطاف‌پذیر

شنبه, 03 آبان 1393 ساعت 17:31

طهماسب مظاهری: نیاز به شتاب بیشتر