محمودی، مجید در دارایان

محمودی، مجید در دارایان

 آقای مجید محمودی

عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه ولایت ایرانشهر

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه ولایت ایرانشهر

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد بازرگانی از دانشگاه سیستان و بلوچستان، 1386

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه سیستان و بلوچستان، 1389

دکتری: -