حسن پور کارسالاری، یوسف در دارایان

حسن پور کارسالاری، یوسف در دارایان (1)

آقای یوسف حسن پور کارسالاری

عضو هیأت علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

آدرس صفحه شخصی در موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1351 در سوادکوه

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی تهران

دکتری: -