میرزایی، حجت الله در دارایان

میرزایی، حجت الله در دارایان

دکتر حجت الله میرزایی

مطالب حجت میرزایی در دارایان را اینجا بخوانید

آدرس صفحه شخصی در موسسه مطالعات اندیشه شهر و اقتصاد

عضو سابق هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه اصفهان، 1372

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی تهران، 1376

دکتری: اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی تهران

 

مطالب حجت میرزایی در دارایان را اینجا بخوانید