بیات، سعید در دارایان

بیات، سعید در دارایان (7)

 دکتر سعید بیات

کارشناسی ارشد پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی

آدرس صفحه شخصی در پژوهشکده پولی و بانکی

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد صنعتی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه تهران

دکتری: اقتصاد پولی و بخش عمومی از دانشگاه تهران