ابراهیمی، سجاد در دارایان

ابراهیمی، سجاد در دارایان (14)

 دکتر سجاد ابراهیمی

کارشناسی ارشد پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی

آدرس صفحه شخصی در پژوهشکده پولی و بانکی

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد  از دانشگاه مازندران

کارشناسی ارشد: اقتصاد  از دانشگاه تهران

دکتری: اقتصاد پولی و مالی از دانشگاه تهران

 

دوشنبه, 09 اسفند 1395 ساعت 09:47

سجاد ابراهیمی: مشکل نقدینگی بخش تولید

یکشنبه, 25 مهر 1395 ساعت 17:54

سجاد ابراهیمی: سود تقسیمی بانک‌ها

جمعه, 09 مرداد 1394 ساعت 11:27

سجاد ابراهیمی: اثر توافق بر بورس