موسوی نیک، سید هادی در دارایان

موسوی نیک، سید هادی در دارایان (18)

دکتر سید هادی موسوی نیک

عضو مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

آدرس صفحه شخصی در مرکز پژوهشهای مجلس

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه اصفهان، 1384

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی تهران، 1386

دکتری: اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس تهران، 1390