آقاجانی معمار، احسان در دارایان

آقاجانی معمار، احسان در دارایان (4)

 دکتر احسان آقاجانی معمار

عضو مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

آدرس صفحه شخصی در مرکز پژوهشهای مجلس

 مقالات علمی – پژوهشی طبق sid.ir

صفحه در پرتال جامع علوم انسانی

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

سال و محل شهادت: 17 خرداد 1396 در حادثه تروریستی مجلس شورای اسلامی

تحصیلات:

کارشناسی ارشد پیوسته: اقتصاد از دانشگاه امام صادق (ع)، 1383 تا 1390

دکتری: اقتصاد از دانشگاه امام صادق از 1394 تا شهادت