الحسینی، صادق در دارایان

الحسینی، صادق در دارایان (12)

دکتر سید محمد صادق الحسینی

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1385

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1387

دکتری: روابط بین الملل و مدیریت توسعه از دانشگاه مکسول، 1392

 

چهارشنبه, 27 تیر 1397 ساعت 12:27

صادق الحسيني: آينده ايران چه خواهد شد؟