ادیب پور، مهدی در دارایان (2)

دکتر مهدی ادیب پور

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد فیروز کوه

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی:

        کارشناسی ارشد:

        دکتری:

 

پنج شنبه, 09 ارديبهشت 1395 ساعت 10:51

اثر فساد اقتصادي بر نابرابري توزيع درآمد

دوشنبه, 08 ارديبهشت 1393 ساعت 11:00

برآورد تابع تقاضاي آب خانگي استان گلستان