رجبی، مصطفی در دارایان

رجبی، مصطفی در دارایان (0)

دکتر مصطفی رجبی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد خمینی شهر

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی:

        کارشناسی ارشد:

        دکتری: دکتری تخصصی اقتصاد_محیط زیست از دانشگاه آزاد، 1385