ملک محمدی، خلیل در دارایان

ملک محمدی، خلیل در دارایان (0)

خلیل ملک محمدی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد خمینی شهر

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی:

        کارشناسی ارشد: اقتصاد بین الملل از دانشگاه اصفهان، 1370

        دکتری: