غلامی رودی، ذبیح الله در دارایان

غلامی رودی، ذبیح الله در دارایان (0)

دکتر ذبیح الله غلامی رودی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد قائمشهر

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی:

        کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی از دانشگاه امام صادق(ع)

        دکتری: دکتری تخصصی علوم اقتصادی از دانشگاه مازندران