معماریان، عرفان در دارایان

معماریان، عرفان در دارایان (0)

دکتر عرفان معماریان

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد بابل

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: علوم اقتصادی گرایش نظری از دانشگاه علامه طباطبائی، 1374

        کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها از

        واحد علوم تحقیقات تهران، 1377

        دکتری: دکتری تخصصی اقتصاد از واحد علوم تحقیقات تهران، 1386