نگهداری، ابراهیم در دارایان

نگهداری، ابراهیم در دارایان (2)

دکتر ابراهیم نگهداری

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد بندر عباس

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: اقتصاد نظری از دانشگاه شیراز، 1379

        کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی از دانشگاه فردوسی، 1383

        دکتری: علوم اقتصادی (گرایش اقتصاد بخش عمومی و اقتصاد سنجی)

        از دانشگاه آزاد شیراز، 1394