اکبری مقدم، بیت الله در دارایان

اکبری مقدم، بیت الله در دارایان (0)

دکتر بیت الله اکبری مقدم

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد قزوین

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

        کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1372

        کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه مازندران، 1375

        دکتری: اقتصاد از دانشگاه مازندران، 1384