امین خاکی، علیرضا در دارایان

امین خاکی، علیرضا در دارایان (0)

دکتر علیرضا امین خاکی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد قزوین

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

        کارشناسی:علوم اقتصادی از دانشگاه مازندران، 1371

        کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی از دانشگاه تهران، 1377

        دکتری: علوم اقتصادی از دانشگاه مازندران، 1390