بیات، ندا در دارایان

بیات، ندا در دارایان (0)

دکتر ندا بیات

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد قزوین

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: علوم اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبایی، 1385

کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبایی، 1388

دکتری: علوم اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبایی، 1395