هادي زاده ميارکلائي، آرش در دارایان

هادي زاده ميارکلائي، آرش در دارایان (0)

دکتر آرش هادی زاده میارکلائی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد قزوین

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

        کارشناسی: علوم اقتصادى از دانشگاه تبريز، 1384

        کارشناسی ارشد:  علوم اقتصادى از دانشگاه مازندران، 1385

        دکتری: - دكتري تخصصي علوم اقتصادى از دانشگاه مازندران، 1391