ميرزاپورباباجان، اکبر در دارایان

ميرزاپورباباجان، اکبر در دارایان (0)

دکتر اکبر میرزاپورباباجان

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد قزوین

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

        کارشناسی: علوم اقتصادی از دانشگاه ارومیه، 1384

        کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبائی، 1386

        دکتری: علوم اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبائی، 1391