باباخانی، مسعود در دارایان

باباخانی، مسعود در دارایان (0)

دکتر مسعود باباخانی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علم و صنعت

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه علم و صنعت

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: لیسانس اقتصاد از دانشگاه دهلی نو، 1352

        کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه اسلامی علیگره، 1354

        دکتری: اقتصاد از دانشگاه اسلامی علیگره، 1357