جرجرزاده، علیرضا در دارایان

جرجرزاده، علیرضا در دارایان (0)

دکتر علیرضا جرجرزاده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد اهواز

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

        کارشناسی:

        کارشناسی ارشد:

        دکتری: