باقرزاده، علی در دارایان

باقرزاده، علی در دارایان (1)

دکتر علی باقرزاده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد خوی

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

 مقالات به زبانهای دیگر طبقideas.repec.org

سال و محل تولد: 1358

تحصیلات: 

        کارشناسی: علوم اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی، 1381

        کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی، 1383

        دکتری: علوم اقتصادی از دانشگاه علوم تحقیقات تهران، 1389