پیکانی ماچیانی، غلامرضا در دارایان

پیکانی ماچیانی، غلامرضا در دارایان (0)

دکتر غلامرضا پیکانی ماچیانی

عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تهران

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: مدیریت بازرگانی از دانشگاه علامه طباطبایی، 1353

کارشناسی ارشد: اقتصاد از میشیگان شرقی، 1357

دکتری: اقتصاد کشاورزی از فلوریدا، 1371