صالح، ایرج در دارایان

صالح، ایرج در دارایان (0)

دکتر ایرج صالح

عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تهران

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی، 1364

کارشناسی ارشد: اقتصاد کشاورزی از دانشگاه تهران، 1369

دکتری: اقتصاد از دانشگاه وسترن سیدنی، 1376