رحمانی، تیمور در دارایان

رحمانی، تیمور در دارایان (137)

دکتر تیمور رحمانی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تهران

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

 کتابها طبق خانه کتاب

 مقالات به زبانهای دیگر طبقideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1367

        کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1371

        دکتری: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1378

 

سه شنبه, 23 ارديبهشت 1399 ساعت 11:06

تیمور رحمانی: یک پرسش درباره بازار سرمایه

پنج شنبه, 15 اسفند 1398 ساعت 23:24

تیمور رحمانی: سرعت‌گیر سفته‌بازی

چهارشنبه, 20 آذر 1398 ساعت 07:18

تیمور رحمانی: تحریک دو سویه‌ تورم

پنج شنبه, 25 مهر 1398 ساعت 07:36

تیمور رحمانی: اندازه دولت و فرهنگ

شنبه, 18 خرداد 1398 ساعت 01:16

تیمور رحمانی: ناترازی و سیاست پولی

سه شنبه, 07 اسفند 1397 ساعت 10:31

تیمور رحمانی: تورم یک پدیده پولی است

دوشنبه, 23 مهر 1397 ساعت 19:22

تیمور رحمانی: بازار موهوم!!!

شنبه, 24 شهریور 1397 ساعت 20:05

۱۰ فرمان سیاست‌گذاری

دوشنبه, 28 خرداد 1397 ساعت 14:09

تیمور رحمانی: متهم اصلی گرانی

شنبه, 19 خرداد 1397 ساعت 17:19

کتاب «دولت بزرگ نه»

چهارشنبه, 25 بهمن 1396 ساعت 16:27

تیمور رحمانی: پیامدهای ارزی کاهش نرخ سود

شنبه, 26 فروردين 1396 ساعت 12:20

تیمور رحمانی: معمای بیکاری

سه شنبه, 23 شهریور 1395 ساعت 08:38

تیمور رحمانی: دلایل تغییر جهت تورم

شنبه, 06 شهریور 1395 ساعت 17:43

تیمور رحمانی: اقتصاد دولتی آفت پژوهش

پنج شنبه, 10 تیر 1395 ساعت 17:01

تیمور رحمانی: رشد موقتی یا دائمی؟

یکشنبه, 25 بهمن 1394 ساعت 15:20

تیمور رحمانی: استرس نرخ ارز

چهارشنبه, 18 شهریور 1394 ساعت 12:59

تیمور رحمانی: بازنگری در سیاست‌‌های پولی؟

صفحه1 از2