رحیمی بروجردی، علیرضا در دارایان

رحیمی بروجردی، علیرضا در دارایان (4)

دکتر علیرضا رحیمی بروجردی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشکاه تهران

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: اقتصاد, ایالتی کالیفرنیا 1980

        کارشناسی ارشد: اقتصاد, ایالتی کالیفرنیا1982

        دکتری: اقتصاد, ایالتی کانزاس 1988

 

یکشنبه, 24 ارديبهشت 1396 ساعت 17:20

حمایت ۱۶۳ اقتصاددان از حسن روحانی

دوشنبه, 04 بهمن 1395 ساعت 10:37

کتاب زیبایی شناسی علم اقتصاد