رهبر، فرهاد در دارایان

رهبر، فرهاد در دارایان (17)

دکتر فرهاد رهبر

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تهران

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1338 در سمنان

تحصیلات: 

        کارشناسی: اقتصاد نظری دانشگاه تهران 1364

        کارشناسی ارشد: اقتصاد نظری دانشگاه تهران 1375

        دکتری: اقتصاد نظری دانشگاه تهران 1379

مسئولیتهای مهم:

 سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی از 25 تیر 1396

 عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی از 20 تیر 1396

 مشاور اقتصادی آستان قدس رضوی از خرداد 1395

 نايب رئيس شوراي راهبردي نظام مالياتي از 1393

 رئیس دانشگاه تهران، 1386/11/20، 1392/11/29

 معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،

1384/06/08، 1385/08/24

معاون وزارت اطلاعات از 1378 تا 1381

 

چهارشنبه, 27 ارديبهشت 1396 ساعت 12:31

80 اقتصاددان از رئیسی حمایت کردند

پنج شنبه, 12 ارديبهشت 1392 ساعت 19:26

مقاله اقتصاددانان رفتاري و نظريه هاي آنها