سبحانی، حسن در دارایان

سبحانی، حسن در دارایان (53)

دکتر حسن سبحانی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تهران

سایت شخصی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir 

کتابها طبق آدینه بوک

 مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

 سال و محل تولد: 1332 در دامغان

تحصیلات:

 کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه ملی ایران (شهید بهشتی تهران)، 1358

 کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس تهران، 1365

 دکتری: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1371

مسئولیتهای مهم:

 نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی، دوره پنجم، از 1375 تا1379

                 نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی، دوره ششم، از 1379 تا 1383

                 نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی، دوره هفتم، از 1383 تا 1387

 

چهارشنبه, 07 شهریور 1397 ساعت 21:52

حسن سبحانی: فرصتی برای "جمهوری دوم "

یکشنبه, 10 تیر 1397 ساعت 17:29

کتاب «نقد ایام»

پنج شنبه, 25 آبان 1396 ساعت 22:58

حسن سبحانی : زلزله‌های مداوم بودجه‌ای

شنبه, 27 خرداد 1396 ساعت 12:51

حسن سبحانی درباره جامعه دینی

پنج شنبه, 09 ارديبهشت 1395 ساعت 12:21

حسن سبحانی: از فقر بترسیم

شنبه, 14 شهریور 1394 ساعت 08:20

حسن سبحانی: دادنامه نظام پولی و بانکی